Pål Tobiasson

1980 Cand. jur.

1980-82 Konsulent i Skattedirektoratet, Ligningsseksjonen.
1982-84 Dommerfullmektig i Hallingdal.
1984-85 Advokat hos Føyen & Co.
1985-87 Egen advokatpraksis.
1987- Partner Hagen & Tobiasson Advokatfirma (tidligere Fegth Knutsen & Co)

 

Dekker flere av firmaets fagområder, herunder spesielle kontraktsområder innenfor husleie, tomtefeste og arbeidsforhold, samt mellommannsvirksomhet som agentur, forhandlerforhold og kommisjon.

Har også erfaring fra emner innen skatterett, selskapsrett, immaterialrett, erstatningsrett, arverett,  avgiftsmessige spørsmål. Prosederer jevnlig sivile saker.

Innehar flere styreverv og er engasjert som rådgiver for flere bedrifter.