Pål Tobiasson

1979 Cand. jur.1986 Advokatbevilling.2008 Møterett for Høyesterett1980-82 Konsulent i prisdirektoratet (nå konkurransetilsynet).1982-84 Konsulent Oslo ligningskontor.1984-86 Politifullmektig Oslo Politikammer.1986-87 Dommerfullmektig.1987- Partner Hagen & Tobiasson Advokatfirma (tidligere Fegth Knutsen & Co1979 Cand. jur.

1986 Advokatbevilling.
2008 Møterett for Høyesterett

1980-82 Konsulent i prisdirektoratet (nå konkurransetilsynet).
1982-84 Konsulent Oslo ligningskontor.
1984-86 Politifullmektig Oslo Politikammer.
1986-87 Dommerfullmektig.
1987- Partner Hagen & Tobiasson Advokatfirma (tidligere Fegth Knutsen & Co)


Dekker flere av firmaets fagområder, herunder spesielle kontraktsområder innenfor husleie, tomtefeste og arbeidsforhold, samt mellommannsvirksomhet som agentur, forhandlerforhold og kommisjon.

Har også erfaring fra emner innen skatterett, selskapsrett, immaterialrett, erstatningsrett, arverett, arveavgift og andre avgiftsmessige spørsmål. Prosederer jevnlig sivile saker.

Innehar flere styreverv og er engasjert som rådgiver for flere bedrifter.