Fagområder

Firmaets advokater har alle bred allmennfaglig juridisk kompetanse. Vi dekker en rekke rettsområder både innenfor privatretten og offentlig rett. Vi arbeider mye med kontraktsrettslige spørsmål både i tilknytning til utforming av kontrakter og konfliktløsning såvel for næringsdrivende som for privatpersoner.

 

Advokatene har omfattende erfaring innenfor spesielle kontraktsområder som husleieforhold, tomtefesteavtaler, tvister i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom, arbeidsrett, mellommannsrett, erstatningsrett, forbrukerrett m.v.

 

Vi yter også rådgivning og bistår i tvister i tilknytning til arv, familie, samboerforhold m.v.

Advokatene har bred kompetanse når det gjelder selskapsrett, samt skatt og avgiftsmessige spørsmål. Vi arbeider også innen områdene konkurranserett og markedsføringsrett.

Vi har oppdrag innenfor tingsrett, samt bygnings- og entrepriserett både av privatrettslig og offentligrettslig karakter.


Advokatene har flere styreverv i bedrifter og institusjoner.


Vi yter også bistand i visse typer straffesaker.


Advokatene prosederer saker for alle domstoler og har betydelig prosedyreerfaring.