Børre Hagen

1979 Cand. jur.
1986 Advokatbevilling.
2008 Møterett for Høyesterett

1980-82 Konsulent i prisdirektoratet (nå konkurransetilsynet).
1982-84 Konsulent Oslo ligningskontor.
1984-86 Politifullmektig Oslo Politikammer.
1986-87 Dommerfullmektig.
1987- Partner Hagen & Tobiasson Advokatfirma (tidligere Fegth Knutsen & Co)

Dekker flere av firmaets fagområder med hovedvekt på alminnelig kontraktsrett, selskapsrett, konkurranserett og markedsføringsrett samt faste eiendommers rettsforhold, herunder eiendomsmegling.

Har også erfaring fra en rekke andre emner, herunder skatterett, immaterialrett og innenfor spesielle rettsområder som arbeidsrett, husleierett, forhandlerforhold og annen mellommannsvirksomhet. Betydelig prosedyreerfaring både i sivile saker og i straffesaker.

Fast medlem i Oslo ligningsnemnd fra 1996 til 2003. Innehar flere styreverv.

Daglig leder i Innsamlingskontrollen fra 2009.