Pål Tobiasson

1980 Cand. jur.
1984 Advokatbevilling.


1980-82 Konsulent Skattedirektoratet, ligningsseksjonen.
1982-84 Dommerfullmektig.
1984-85 Ansatt advokat Føyen & Co.
1985-89 Egen advokatpraksis.
1989- Partner Hagen & Tobiasson Advokatfirma (tidligere Fegth Knutsen & Co)


Dekker flere av firmaets fagområder, herunder spesielle kontraktsområder innenfor husleie, tomtefeste og arbeidsforhold, samt mellommannsvirksomhet som agentur, forhandlerforhold og kommisjon.

Har også erfaring fra emner innen skatterett, selskapsrett, immaterialrett, erstatningsrett, arverett, arveavgift og andre avgiftsmessige spørsmål. Prosederer jevnlig sivile saker.

Innehar flere styreverv og er engasjert som rådgiver for flere bedrifter.

Tlf. 950 45 311
Mob. 95 11 52 74

e-post: pal@hatob.no